logo
 • Anticamera
  022 44-11-85
 • Informații
  060740791
Pano Spital

INTERNAREA PACIENTULUI:

Internarea de urgenţă în spital se efectuează necondiţionat, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat şi prezenţa/absenţa poliţei de asigurare:

 • cu bilet de trimitere eliberat de medicul de familie;
 • cu bilet de trimitere eliberat de medicul specialist de profil;
 • la indicația serviciului prespitalicesc de asistenţă medicală urgentă, inclusiv spitalizarea, prin intermediul serviciului „AVIASAN”, a pacienţilor cu urgenţe medico-chirurgicale în instituţiile medico-sanitare terţiare/municipale, la solicitarea instituţiilor spitaliceşti raionale şi municipale, în cazurile când volumul şi gradul de complexitate a asistenţei medicale depăşeşte posibilităţile instituţiei medico-sanitare respective;
 • fără bilet de trimitere, la prezentarea directă a pacientului în cazuri urgente, confirmate şi documentate de către personalul medical al secţiei de internare/unităţii de primire urgentă.

Vezi aici Codul de culori de urgențe medicale

Internarea programată se efectuează după cum urmează: (Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Capitolul II, p. 108)

 • în spitalele de nivel secundar (raionale/municipale) – în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie la care este înregistrat pacientul respectiv sau de către medicul specialist de profil pentru maladiile stipulate în anexa nr.2 al Programului unic;
 • în spitalele de nivel terţiar – în baza biletului de trimitere eliberat de medicul specialist de profil, coordonată cu spitalul respectiv, sau a medicului de familie din unităţile teritorial administrative unde lipseşte medicul specialist respectiv
 • pacienţii tematici se internează în spitalele de nivel terţiar şi de nivel secundar (municipale) în modul stabilit de actele normative în vigoare;
 • în instituţiile departamentale şi private în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie/specialist de profil, care activează în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Internarea contra plată:

La adresarea directă pentru internare în instituţiile medicale spitaliceşti fără programare, în cazurile nerespectării prevederilor punctului 108 (menționat mai sus), cheltuielile sunt achitate de către pacient, după informarea acestuia despre posibilitatea şi modul de a beneficia de servicii medicale gratuite, cu consemnarea acordului privind prestarea serviciilor medicale contra plată în documentaţia medicală. (Normele metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Capitolul II, p. 110)

Asistenţa medicală spitalicească se acorda persoanelor asigurate în cazul maladiilor şi stărilor menţionate în Programul unic, de către instituţiile medico-sanitare spitaliceşti, contractate de către Compania Naţionala de Asigurări în Medicină.

Conducătorul instituţiei medico-sanitare spitaliceşti asigură acordarea asistenţei respective în volumul stabilit de Programul unic prin:

 • asigurarea cu cadre medicale şi echipamentul respectiv;
 • dotarea corespunzătoare a instituţiei cu medicamente şi consumabile necesare, incluse în formularul farmacoterapeutic al instituţiei medico-sanitare;
 • condiţii necesare pentru supravegherea pacienţilor în secţia de internare/unitatea de primire urgentă;
 • asigurarea asistenţei medicale conform standardelor medicale şi protocoalelor clinice naţionale şi instituţionale;
 • asigurarea alimentaţiei, conform normativelor alimentare aprobate pentru afecţiunea respectivă;
 • asigurarea condiţiilor hoteliere în corespundere cu normele sanitare în vigoare;
 • organizarea efectuării în volum deplin a manoperelor medicale specifice, investigaţilor instrumentale şi de laborator, consultaţiilor specialiştilor, conform indicaţiilor medicale prescrise de medicul curant, medicii consultanţi şi/sau Consiliul Medical pentru maladia de bază, precum şi pentru maladiile concomitente stabilite şi care influenţează rezolvarea cazului;
 • asigurarea cu echipament şi consumabile necesare pentru dezinfecţie, sterilizare şi curăţenie, inclusiv cu produse biodistructive şi recipiente pentru segregarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în vederea respectării precauţiilor standard şi specifice în controlul infecţiilor nosocomiale şi asigurării activităţii instituţiei în regimsanitar-epidemiologic corespunzător standardelor în vigoare.

Trimiterea pentru internare în instituţiile medico-sanitare de toate nivelurile a persoanelor ce necesită asistenţă spitalicească se efectuează în funcţie de starea sănătăţii pacientului şi/sau influenţa maladiei asupra sănătăţii publice a populaţiei, inclusiv în funcţie de capacităţile instituţieimedico-sanitare, nivelul de competenţe şi dotare, reieşind din principiile de competitivitate bazate pe etapizarea, calitatea şi complexitatea serviciilor medicale prestate, în conformitate cu actele normative aprobate.

Programul unic, asigurarea condiţiilor hoteliere şi alimentaţia conform normelor alimentare aprobate, stabilirea diagnosticului şi aplicarea tratamentului conform standardelor medicale de diagnostic şi tratament, protocoalele clinice instituţionale sau naţionale şi finalizat cu externare (cu excepţia decesului), după argumentarea prin dovezi clinice, paraclinice (după caz) a stabilizării, ameliorării stării cu prescrierea recomandărilor concrete pentru etapa următoare.

EXTERNAREA PACIENTULUI

La externare se eliberează pacientului:

 • certificat de concediu medical, dacă este angajat;
 • certificat de eliberare de la studii elevilor, studenților;
 • extrasul cu informații despre investigațiile făcute la spital, tratamentul și recomandările;

La extarenare pacientul semnează fișa medicală în care este stipulat că a primit extrasul, certificatul de concediu medical și bonul personalizat în care este indicat tratamentul primit.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP