logo
 • Информация
  022 43-85-15
 • Информация
  060740791
 • În scopul perfecţionării și optimizării activității sistemului de asigurare şi supraveghere sanitaro-epidemiologică, organizării direcţionate şi efective a complexului de măsuri profilactice şi antiepidemice în cadrul Spitalului în luna septembrie 2015 a fost organizat Serviciul de supraveghere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale.

  Serviciul creat şi-a asumat asigurarea efectuării supravegherii epidemiologice a bolilor infecţioase și infecţiilor asociate asistenței medicale, realizarea complexului de măsuri antiepidemice şi profilactice, monitoringului sanitaro-igienic şi respectării regulilor şi normelor sanitare, regimului antiepidemic în subdiviziunile Spitalului.

  Din componenţa Serviciului fac parte 3 subdiviziuni: grupul epidemiologic, blocul de sterilizare şi dezinfecţie, laboratorul bacteriologic.

  Grupul epidemiologic include șeful Serviciului, medicul epidemiolog — Marin Serghei, medicul educaţie pentru sănătate — Sandu Maria, asistentul medicului epidemiolog — Garaz Svetlana.

  Funcţiile de bază ale Serviciului de supraveghere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale constau în efectuarea supravegherei epidemiologice a bolilor infecţioase, inclusiv nosocomiale, colectarea, evidenţă, înregistrarea şi analiza datelor despre morbiditatea nosocomială şi profesională, starea sanitaro-tehnică şi sanitaro-igienică, respectarea regimului antiepidemic, anchetarea epidemiologică a focarelor de maladii infecțiooase și nosocomiale, organizarea măsurilor antiepidemice. Activităţile întreprinse au permis preîntâmpinarea răspândirii nosocomiale a acestor maladii în subdiviziunile instituţiei, acordarea ajutorului organizator-metodic şi practic colaboratorilor spitalului în asigurarea măsurilor profilactice, asigurarea respectării regimului antiepidemic, efectuarea măsurilor de educaţie pentru sănătate, propagarea modului sănătos de viaţă.

  Laboratorul bacteriologic efectuează investigaţiile microbiologice a materialului biologic de la pacienţi şi sanitaro-bacteriologice a probelor din mediul ambiant la flora sanitaro-indicată.

  Investigaţiile conform indicațiilor clinice se efectuează la infecţiile nespecifice (cercetarea sângelui, urinei, puroiului, laptelui de piept, punctatului, secretului din căile sexuale, ochi, urechi, investigarea diferitor biosubstrate la genul Candida), grupa intestinală, disbioză și infecţii aerogene. Investigaţiile includ obligatoriu determinarea antibioticorezistenţei tulpinilor de microbi izolate de o calitate garantată.

  În laborator activează timp de 15-30 ani aşa specialişti experimentaţi ca medicul bacterilog Cazinean Anna, felcerii laboranți Hîncu Ludmila, Costin Elena, Popa Inga, Fiodorov Irina.

  Blocul de sterilizare şi dezinfecţie asigură ciclul complet de prelucrare şi sterilizare centralizată a instrumentariului chirurgical și altelor articole medicale, prelucrarea prin etuvă a îmbrăcămintei și așternutului de pat, efectuarea dezinfecţiei de focar. În bloc activează asistenta medicală Bejenari Ludmila,dezinfectorii Sadovnicov Galina, Botnari Valentina, Sosova Irina, Ștamburg Vera, Domintii Galina, Vasilachi Tatiana, Ceban Elena.

   

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP