logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • 12-18 noiembrie 2018 – Săptămâna Mondială de Conștientizare Rezistenței la Antibiotice: „O singură sănătate”. Scopul campaniei de conștientizare este informarea și sensibilizarea publicului privind prevenirea fenomenului de rezistență antimicrobiană în sectorul sănătății umane și animale.

  „O singură sănătate” prevede:

  „O singură sănătate” recunoaște faptul că sănătatea oamenilor, animalelor și mediului nu pot fi separate;

  60% din toate bolile la oameni provin de la animale. Sănătatea umană, animală și de mediu reprezintă „O singură sănătate”;

  „O singură sănătate” este respectată atunci când medicii din sănătatea umană şi animală activează în comun pentru a stopa transmiterea bolilor între oameni şi animale;

  „O singură sănătate” este respectată atunci când sectoarele sănătății umane și animale colaborează pentru a preveni consumul iraţional de antibiotice;

  Unele antimicrobiene utilizate în tratarea infecțiilor la animale sunt comune cu cele utilizate pentru oameni. Abordarea „O singură sănătate” privind stoparea consumului iraţional de antimicrobiene reduce rezistența antimicrobiană.

  Cu această ocazie Dna Svetlana Scripnic, șeful laboratorului microbiologic al IMSP SCM “Sfânta Treime” medic microbiolog pledează pentru promovarea consumului responsabil de antibiotice, astfel încât să împiedice creșterea rezistenței la antibiotice.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP