logo
 • Anticamera
  022 44-11-85
 • Informații
  060740791
 • În fiecare an, Biroul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății susține Asociația Europeană pentru Sănătate Publică prin promovarea subiectelor/tematicelor principale, furnizarea de mesaje cheie și organizarea evenimentelor conexe. Astfel, fiecare zi a săptămânii abordează câte un subiect separat, după cum urmează:

  Luni 22 mai 2023: Sănătate mintală pentru toți

  Nevoile de sănătate mintală în Regiunea Europeană a OMS sunt mari, aproximativ 1 din 7 persoane având o afecțiune de sănătate mintală. Rămân subinvestite intervențiile de sănătate mintală, în special cele care vizează prevenirea afecțiunilor de sănătate mintală și promovarea bunăstării. Stigmatul și discriminarea sunt omniprezente, împiedicând pe mulți în eforturile lor de a căuta ajutor.

  În Republica Moldova, activează 40 de Centre Comunitare de Sănătate Mintală, care sunt deschise în fiecare raion și municipiu din țară și oferă consultații psihiatrice, psihologice, ajutor în tratament și recuperare a problemelor de sănătate mintală pentru persoanele de orice vârstă. Orice persoană se poate adresa cu încredere la cel mai apropiat Centru Comunitar de Sănătate Mintală, unde va primi ajutor specializat de care are nevoie.

  Marți 23 mai: Diversitate în sănătate

  Principiul egalității este un subiect central pe agenda sănătății publice. Însuși cuvântul egalitate implică faptul că există diferențe și că populația diferitor țări este diversă. Cum abordăm această diversitate și cum oferim îngrijire adecvată tuturor persoanelor? Ar trebui să se acorde o atenție specială grupurilor. Temele care pot fi abordate la acest subiect pot fi următoarele: disparități socioeconomice: rolul asistenților sociali; șanse egale pentru femei; înțelegerea nevoilor persoanelor cu dizabilități; diversitate în forța de muncă din domeniul sănătății publice, etc.

  Miercuri 24 mai: Acces la îngrijire

  Asigurarea accesului tuturor la îngrijire este o provocare și o prioritate. Înlăturarea obstacolelor, precum barierele financiare, geografice și barierele create de liste de așteptare pentru diagnostic sau tratament – sunt esențiale. În cele din urmă, ar permite tuturor țărilor din Regiunea Europeană să atingă obiectivul de a oferi acoperire universală cu servicii de sănătate.

  Sănătatea digitală poate juca un rol important în îmbunătățirea accesului, dar trebuie luată în considerare prin prisma eticii și egalității și a ne asigura, că nimeni nu este lăsat în urmă. În cele din urmă, integrarea serviciilor de sănătate între discipline și sectoare (de exemplu, integrarea serviciilor de sănătate mintală cu serviciile educaționale) este un instrument important pentru îmbunătățirea accesului la îngrijire pentru toți.

  Joi 25 mai: Prevenirea și controlul bolilor netransmisibile

  Efortul spre o societate sănătoasă necesită acțiuni suplimentare pentru a aborda factorii determinanți ai bolilor cronice netransmisibile (BNT). Deoarece, cunoaștem, că multe dintre BNT sunt cauzate de aceiași factori de risc comuni, prevenirea rămâne o modalitate foarte eficientă de a aborda problema bolilor netransmisibile la nivel global, național și local

  Guvernul RM, recent a aprobat un nou program național de prevenire și control al bolilor netransmisibile prioritare pentru anii 2023-2027 (HG nr.129 din 15.03.2023). Programul se va focusa pe acțiunile multisectoriale axate pe: promovarea sănătății și a mediilor favorabile sănătății; controlul tutunului; controlul alcoolului; îmbunătățirea statutului nutrițional al persoanei pe tot parcursul vieții; reducerea poluării aerului și îmbunătățirea supravegherii și managementului BNT în cadrul serviciilor de sănătate.

  Vineri, 26 mai: Situații de urgență în sănătate

  Lecția învățată în pandemia COVID-19 a fost că nu am fost pregătiți nimeni pentru o pandemie. Este necesar să ne consolidăm eforturile și să avem planuri clare, solide pentru un răspuns adecvat la noi provocări a eventualelor urgențe în sănătate publică, care pot să depășească doar amenințările cauzate de bolile infecțioase. Putem rezolva urgențele globale de sănătate doar lucrând transfrontalier, pe o arena internațională.

  O amenințare pentru care trebuie să fim pregătiți în mod special – este rezistența la antimicrobiene, menționată de OMS drept una dintre primele 10 amenințări globale pentru sănătatea publică cu care se confruntă umanitatea. Deoarece rezistența antimicrobiană atinge multe sectoare și din cauza schimburilor de piață sporite între țări, rezistența antimicrobiană poate fi rezolvată doar printr-o abordare și strategii de sănătate coordonate la toate nivelurile – național, regional și global – pe măsură ce rezistența antimicrobiană se răspândește peste granițe și specii.

  Actualmente, este la etapa de aprobarea Programul național pentru supravegherea și combaterea rezistenței antimicrobiene pentru anii 2023 – 2027, scopul general al căruia este reducerea consumului irațional de antimicrobiene și menținerea eficacității tratamentului prin fortificarea capacităților şi serviciilor în domeniile uman, veterinar și agricol.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP