logo
 • Anticamera
  022 44-11-85
 • Informații
  060740791
 • În perioada 01-31 mai 2019, în republică Moldova, se va desfășura luna Națională de profilaxie a bolilor diareice acute (BDA), intoxicațiilor alimentare și a holerei.

  În Republica Moldova, creșterea sezonieră a morbidității prin BDA se atestă în perioada caldă (lunile iunie-septembrie). Omul se poate infecta pe cale alimentară, habituală și hidrică, respectiv, măsurile profilactice sunt îndreptate la întreruperea realizării mecanismului de transmitere a infecțiilor date.
  Răspândirea agenților cauzali ai BDA în mediul înconjurător este ubicuitară, astfel putem contacta agenții cauzali ai BDA în diferite locuri: transport, instituții publice, locuri de educație, instruire, muncă, odihnă, etc. Studiile efectuate au demonstrat afectarea imensă cu bacterii a butoanelor ascensoarelor, mânerelor de la ușă, scaunelor de toaletă în WC.
  Sursa de infecție pentru o parte din BDA (dizenterie, infecția rotavirală, febra tifoidă, etc.) este numai omul. Pentru alt grup de boli ca salmoneloza, yersinioza, febra paratifoidă B și C etc., în calitate de surse de infecție sunt și animalele, păsările, rozătoarele.

  Indicele morbidității prin BDA în Republica Moldova, inclusiv raioanele de est a constituit 540,7 la 100 mii în anul 2018. Cazuri de holeră nu se înregistrează din a.2001. Morbiditatea sumară prin BDA în a.2018, ca și în anii precedenți a fost determinată de cota înaltă (76%) a copiilor în vârstă de până la 17 ani, din care în 42,5% cazuri sunt copiii până la 2 ani, în 11,4% – copii până la 1 an, ca rezultat al carențelor în respectarea condițiilor de pregătire a alimentelor pentru copii în condiții casnice și a igienei personale, deficiențe în instruirea igienică în rândul femeilor gravide.

  Pentru prevenirea BDA, îndeosebi la copii, este necesar de a respecta următoarele reguli:

  • alăptarea naturală a copiilor mici cât mai mult timp;
  • imunizarea copiilor contra infecției rotavirale;
  • spălarea mâinilor cu săpun după veceu și înainte de masă, până la pregătirea bucatelor; controlați acest lucru la copii;
  • spălarea abundentă sub apă curgătoare a fructelor și legumelor ce se folosesc fără prelucrare termică;
  • excluderea din alimentație a produsele alimentare ușor alterabile cu termeni expirat sau de calitate negarantată (vizual, organoleptic);
  • evitarea procurării produselor alimentare în locurile neautorizate, fără condiții de păstrare;
  • curățarea și dezinfecția suprafețelor de bucătărie și inventarului (cuțite, platouri etc.) folosit la prepararea bucatelor;
  • plasarea separată, respectând principiul de vecinătate, a produselor gata și materiei prime în frigider;
  • folosirea ustensilelor de bucătărie separate pentru tranșarea produselor gata și materiei prime;
  • respectarea regimului de prelucrare termică a produselor alimentare și termenii de păstrare;
  • prevenirea pătrunderii în casă, mai ales la bucătărie a muștelor, insectelor de bucătărie, șoarecilor.

  La organizarea diferitor festivități se interzice:

  • organizarea festivităților în localuri unde lipsesc condiții elementare de igienă (spălare a mâinilor, WC, seturi suficiente de veselă de bucătărie, capacități limitate de păstrare a produselor alimentare etc.);
  • prepararea bucatelor cu 2-3 zile înainte de festivitate;
  • folosirea ouălor, inclusiv de gâscă și rate pentru pregătirea cremelor și dulciurilor fără prelucrare termică;
  • implicarea în procesul pregătirii bucatelor a persoanelor cu semne clinice de BDA și alte maladii infecțioase.

  La plecare peste hotarele tarii pe un timp îndelungat este necesar să:

  • respectați permanent regulile de igienă personală;
  • evitați să consumați apă, gheață sau produse alimentare dacă nu sunteți siguri că ele sunt inofensive.

  În cazul apariției semnelor clinice de BDA nu se permite autotratamentul, mai ales când aceste simptoame se dezvoltă la copii. Recomandarea de bază este consultarea de urgență a medicului de familie pentru prescrierea tratamentului argumentat și adecvat în scopul evitării consecințelor nedorite.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP