logo
  • Anticamera
    022 44-11-85
  • Informații
    060740791

Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”

Spitalul Clinic Orăşenesc nr. 3 a fost fondat pe baza complexului curativ nou construit de pe strada Fedico 11, cu 740 paturi şi policlinicile nr. 6, 9, 10, 14, sub conducerea medicului şef L. Pinschi, prin ordinul şefului secţiei ocrotirii sănătăţii al Comitetului executiv Chişinău, V. Josan, nr. 39 din 10 martie 1976, în baza ordinului ministrului ocrotirii sănătăţii al Republicii Moldova C. Draganiuc nr. 94 din 02 martie 1976. Blocul principal şi blocul gospodăresc au fost date în exploatare la 1 ianuarie 1976, blocul chirurgical în anul 1977. Deschiderea spitalului clinic orăşenesc nr. 3 a fost o etapă nouă în organizarea asistenţei medicale spitalizate de staţionar populaţiei adulte a or. Chişinău.

La adresarea colectivului spitalului, cu susţinerea Direcţiei Sănătăţii, prin decizia primăriei municipiului Chişinău nr.8/3 din 17 martie 1994, instituția a fost redenumită în Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”.

În anul 1976 au fost deschise următoarele secţii: secţia gastrologie cu 40 de paturi, secţia neurologie nr. l cu 60 de paturi, secţia neurologie nr. 2 cu 40 paturi, secţia cardiologie pentru bolnavi cu infarct miocardic acut cu 40 paturi, secţia cardiologie cu 80 paturi, secţia oftalmologie cu 80 paturi, secţia otorinolaringologie cu 40 paturi, secţia urologie cu 80 paturi, secţia terapie cu 40 paturi, secţia endocrinologie cu 40 paturi, secţia nefrologie cu 40 paturi, secţia chirurgie nr. 1 cu 60 paturi.

În anul 1977 au fost deschise următoarele secţii: secţia chirurgie nr.2 (septică) cu 40 paturi, secţia proctologie cu 40 paturi, secţia chirurgie toracală cu 30 paturi, secţia cardiologie nr. 2 cu 40 paturi, secţia reanimare cu 12 paturi, a fost închisă secţia neurologie nr. 2 şi deschisă secţia neurochirurgie. Numărul de paturi a ajuns la 850.

În anul 1978 secţia de otarinolarigologie a fost transferată la spitalul clinic orăşenesc nr.4 şi a fost deschisă secţia chirurgie maxilo-facială cu 40 paturi. În anul 1980 secţia cardiologie a fost micşorată cu 40 paturi şi a fost deschis secţia reumatologie cu 40 paturi.

În anul 1980 secţia cardiologie a fost micşorat cu 40 paturi şi a fost deschisă secţia reumatologie cu 40 paturi. Totodată a fost închisă secția neurochirurgie și fondată secția ginecologie, cu 40 de paturi, care a funcționat între anii 1980 – 1981. Ulterior, secția a fost închisă și redeschisă în 1985, în baza secției chirurgie maxilo-facială, care a fost transferată la spitalul clinic de urgență.

În anul 1981 a fost deschisă secţia toxicologie cu 25 paturi. În anul 1992 secţia de gastrologie a fost micşorată cu 40 paturi şi a fost deschisă secţie terapie nr. 2 cu 40 paturi. În anul 2001 a fost redeschisă secţia otorinolaringologie cu 30 paturi. În anul 2002 secţia de neurologie a fost micşorată cu 30 paturi ş deschisă secţia neuroreabilitare cu 30 paturi.

Au fost deschise următoarele secţii paraclinice: secţia internare, secţie anestezie, secţia operaţii, laboratorul clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic, secţia radiologie, secţia fizioterapie, secţia diagnostic funcţional, secţie morfopatologie, farmacia, cabinetul endoscopic.

Pentru prima dată au fost organizate în sistemul ocrotirii sănătăţii a or. Chişinău următoarele secţii: gastrologie, nefrologie, endocrinologie, cardiologie, otorinolaringologie, neurochirurgie, chirurgie maxilo-facială. chirurgie torocală, proctologie, reumatologie, toxicologie.

În anul 1989 a fost dat în exploatare blocul nou al policlinicii nr.10 şi în 1990 al policlinicii nr.14.Poze 7

În anul 1990 policlinicile nr. 9, 10 au fost transferate în componenţa Asociaţiei Medicale Teritoriale Ciocana. La 01 ianuarie 1995 policlinicile nr. 6, 14 au fost transferate în componenţa Asociaţiei Medicale Teritoriale Râşcani.

Începând cu 1989, sistemul sănătății a fost serios afectat de criza social-economică, s-a redus accesibilitatea populaţiei la asistenţa medicală specializată. Finanţarea insuficientă a spitalului s-a soldat cu stoparea procesului de reparaţii capitale, procurarea utilajului medical, etc. Asigurarea spitalului cu medicamente a scăzut până la nivel minim. În scopul limitării cheltuielilor, începând cu 01 februarie 1999 au fost reduse 322 paturi şi respectiv personalul medical cu 333 unităţi.

La întâi ianuarie 2004, a fost implementat sistemul asigurările obligatorii de asistenţă medicală, care a dus la schimbări pozitive în domeniul ocrotirii sănătăţii. A crescut gradul de accesibilitate a populaţiei la serviciile medicale spitaliceşti, în special a grupurilor vulnerabile. S-a îmbunătăţit calitatea serviciilor medicale acordate şi satisfacerea necesităţilor medicale a pacienţilor. A crescut bugetul spitalului Şi finanţarea ritmică de către Compania Naţională Asigurări Medicale.

Actualmente în cadrul spitalului activează 10 clinici universitare:

Clinica medicală nr. 1, disciplina Sinteze clinice, bazată pe secţiile Boli interne nr. 1, Boli interne nr. 2, Gastroenterologie; Clinica medicală nr. 5, disciplina Reumatologie și Nefrologie, bazată pe secțiile Reumatologie, Nefrologie și dializă; Clinica medicală nr. 3, disciplina Cardiologie, care activează în baza secțiilor Cardiologie, Infarct miocardic acut și Recuperare Cardiologică; Clinica Neurologie, bazată pe secţiile Neurologie, Recuperare neurologică; Clinica medicală Chirurgie nr. 2 “Constantin Ţîbîrnă” bazată pe secțiile Chirurgie septică și Proctologie; Clinica medicală Chirurgie nr. 3 “Constantin Ţîbîrnă” bazată pe secția Chirurgie aseptică; Clinica Anestezie şi Reanimatologie, bazată pe secţiile Reanimare, Anesteziologie, Toxicologie; Clinica Urologie, bazată pe secţia de Urologie; Clinica Otorinolaringologie, bazată pe secţia Otorinolaringologie; Clinica Oftalmologie, în baza secției Oftalmologie.

Fiecare clinică a devenit centru specializat de acordare a asistenţei medicale la nivel clinic înalt de pregătire şi perfecţionare continuă a medicilor și realizarea cercetărilor științifice.

Realizările obţinute pe parcursul activităţii SCM “Sfânta Treime” se datorează colectivului de profesionişti ai spitalului şi ai catedrelor USMF “N. Testimiţanu”, care activează pe baza spitalului.

Spitalul Clinic municipal „Sfânta Treime” activează cu statut de instituţie medico-sanitară Publică, din 15 decembrie 2003. Pe parcursul a 40 de ani spitalul a acumulat experienţă bogată în organizarea asistenţei medicale specializate pe 17 profiluri cu folosirea celor mai moderne metode de diagnostic şi tratament. Secţiile spitalului sunt: Infarct miocardic acut, Recuperare cardiologică, Cardiologie, Reumatologie, Boli interne nr. 1, Boli interne nr. 2, Toxicologie, Gastrologie, Endocrinologie, Nefrologie, Chirurgie aseptică, Chirurgia septică, Proctologie, Urologie, Ginecologie, Neurologie, Recuperare neurologică, Oftalmologie, Otorinolaringologie, Reanimare și terapie intensivă, Anatomie patologică.

Concomitent activează următoarele secţii şi cabinete paraclinice: departamentul medicină de urgență, blocul operator cu 10 săli de operații și anestezie; departamentul radiologie intervențională (angeografie), departamentul de diagnostic cu radiologie, imagistică medicală, serviciul reabilitare medicală și medicină fizică și explorări funcționale, laboratorul analize medicale, serviciul prevenire infecții nosocomiale cu laboratorul de sterilizare și laboratorul bacteriologic, serviciul de inginerie medicală și metrologie, serviciul dietetic, cabinetul de transfuzie a sângelui, farmacie cu circuit închis.13412175_608518305980587_8646685665150513209_o

Printre cele mai importante realizări recente se numără darea în exploatare a secției reanimare, instituirea Departamentului radiologie intervenționala (angiografie), lansarea serviciilor: tomografie computerizată, radiologie digitală, cabinetul de transfuzie a sângelui, laborator sterilizare.

Pe parcursul a 4 decenii, la organizarea și perfecționarea asistenței medicale specializate în spital, au contribuit medicii șefi: L. Pinskii (1976 – 1982), Gh. Fadeev (1982 – 1990), S. Terente (1990 – 2014), G. Zavatin (2014 – 2015), în prezent Oleg Crudu.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP