logo
 • Anticamera
  022 44-11-85
 • Informații
  060740791
 • Astăzi, 25 ianuarie 2017, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP SCM „Sfânta Treime”. La ședință au participat: șeful Direcției Sănătății a Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu; consilier municipal Mihail Arusoi; directorul Agenției Teritoriale Centru CNAM, Vasile Gusacinschi; Administrația IMSP SCM „Sfânta Treime”, precum și personalul instituției.

  În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat Raportul privind rezultatele activității instituției pentru anul 2016.

  Printre cele mai mari realizări ale instituției se numără:

  · Aplicarea tehnologiilor moderne și inovaționale de tratament și diagnostic (chirurgia vasculară periferică, cardiologia intervențională, tratamentul laparoscopic, TUR etc.), fiind un pas esențial pentru îmbunătățirea calității și eficienței actului medical;

  · Consolidarea și continuitatea direcțiilor strategice de dezvoltare a instituției (contractarea serviciilor de înaltă performanță, tehnologiilor noi);

  · Schimbarea pozitivă a percepției pacienților vizavi de calitatea serviciilor medicale prestate și a personalului privitor la prestigiul de a activa în cadrul IMSP SCM „Sfânta Treime”;

  · Crearea unui mediu de lucru atractiv pentru personal, consolidarea acestuia în jurul obiectivelor statutare, stoparea exodului de personal medical;

  · Reabordarea politicilor și procedeelor motivaționale de recrutare a personalului, din CANTITATIV în CALITATIV;

  · Implementarea unor tehnici moderne de comunicare cu pacienții (pagina web, facebook, publicații etc.);

  · Reabilitarea și modernizarea infrastructurii (laborator sterilizare, imagistica, hol, fațada, parc), ca rezultat al unui management ambițios, dinamic și eficient;

  · Îndeplinirea condițiilor contractuale cu CNAM 100%;

  · Darea în exploatare a secției Reanimare și Terapie Intensivă 15.01.2016;

  · Deschiderea a trei structuri noi strategice în cadrul proiectului JICA ;

  – Departamentul radiologie endovasculară;

  – Departamentul de diagnostic (TC, radiologie intervențională, radiologie digitală);

  – Departamentul bioinginerie;

  · Extinderea calitativă și cantitativă a intervențiilor performante în urologie;

  · Renovarea fațadei și a holului de la parter;

  · Amenajarea parcului;

  · Organizarea conferinței științifice ”40 de ani de la fondarea IMSP SCM ”Sfânta Treime””;

  · Realizarea și punerea în funcțiune a paginii web a instituției www.treime.md;

  · Instituirea serviciului relații cu publicul și mass-media;

  · Atragerea investițiilor străine (ajutor umanitar) și dotarea spitalului cu 135 de paturi, 20 de noptiere și 22 de cărucioare cu rotile;

  · Inițierea Propunerii de proiect oftalmologie în cadrul programului KUSANONE.

  Obiectivele stabilite pentru anul 2017:

  · Continuitatea și dezvoltarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor medicale”;

  • Crearea Centrului municipal de diagnostică;

  • Schimbarea vectorului de la solicitant de înaltă performanță la Prestator de servicii de înaltă performanță;

  • Renovarea și modernizarea infrastructurii: 6 secții de profil;

  • Proiecte investiționale din Fondul de Eficiență Energetică;

  • Implementarea managementului informațional integrat.

  Menționăm că IMSP SCM ”Sfânta Treime” reprezintă cea mai mare instituţie medicală din municipiul Chișinău, care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate, cu o capacitate de 585 paturi pe 17 profiluri medicale. Instituția gestionează activități complexe de asistenţă medicală și de cercetare știinţifică, fiind baza clinică a USMF ”N. Testemițanu” și este un centru municipal strategic de asistenţă medicală de urgenţă .

  Raportul integral îl puteți vizualiza la rubrica Transparență sau aici: Raport de activitate pentru anul 2016

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP