logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Secţia Antomie patologică este o unitate curativ-diagnostică, care a fost deschisă în an. 1976, cu o activare neîntreruptă şi condusă de: V. Carp, T.Cucoş, V.Reniţă. Obiectivele principale sunt: îmbunătăţirea diagnosticului intravital a maladiilor prin intermediul investigaţiilor materialului biopsie, necropsie şi în baza datelor de autopsie; asigurarea statistică de stat cu date veridice a cauzei decesului în letalitatea populaţiei conform rezultatelor de autopsie şi studiului materialului necropsie. Acordarea unui ajutor oportun şi extemporaneu medicilor clinicieni în diagnosticarea veridică a proceselor patologice prin aplicare largă a complexului de investigații, inclusiv şi consultaţii în probleme de patologie umană, determinând cauza, mecanismul şi originea bolii. Totodată, se efectuează colaborarea în dezvoltarea şi perfecţionarea serviciului, perfectarea medicală continuă curativă şi sporirea calităţii diagnosticului intravital prin investigaţiile histopatologice a materialului biopsic-postoperator.

  Personalul medical:

  Victor RENIŢA – şef al secţiei, medic categ, superioară

  Alexandru MASLIHOV – medic categorie superioară

  Boris CUCUTĂ – d.ş.m.

  Virjil PETROVICI – d.ş.m

  Ion BACIU – d.ş.m

  Adrian COCIUG – medic categ -I

  Valentina HUŞTIUC- f – lab histolog superior, cat sup

  Valentina CARA – f- lab histolog, categ sup

  Vera CARAMAN – f-lab – histolog, categ sup

  Elena IZBAŞ – f-lab histolog, categ sup

  Serviciile medicale acordate:

  Compartimentul tonotologie, efectuarea autopsiilor decedaţilor din spitalul I.M.S.P S.C.M. „Sf Treime” şi a celor deserviţi prin contract din mun. Chişinău contra plată, conform tarifelor din catalogul unificat de tarife la servicii contra plată (aprobat prin HG nr. 1020 din 29.12.2011, în vigoare din 28.01.2012).

  Servicii de îngrijire a decedaţilor (conform cererii depuse de către rude).

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP