logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Experenţă profisională:Renita Victor

  1990 – medic anatomopatolog. I.M.S.P S.C.M. „Sfânta Treime”

  1995 – şef de secţie

  2016 – prezent şef de secţie Anatomie patologică.

  Studii:

  1986 – A absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”

  1988 – internatura, catedra de Anatomie patologică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu”.

  Formare continuă:

  1996 – Conferinţa practico-ştiinţifice consacrată aniversării 20 ani de activitate a a S.C.M. „Sfânta Treime” Unel aspecte analitice al diabetului zaharet

  2002 – Al XXILea Congres NaşionL de Chirurgie, Sinaia, România – STUDIU CLINIC ŞI PATOMORFOLOGIC A LETALITĂŢILOR LA PACIENŢII CU PICIOR DIABETIC

  2006 – Conferinţa practico-ştiinţifice consacrată aniversării 30 ani de activitate a a S.C.M. „Sfânta Treime”- Incidenţa carcinoamelor glandei tiroide a. 2000-2005

  2009 – Al IVlea Congres Naţional de Ftiziopulmonogie – Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamntul tuberculozei şi afecţiunile pulmonare nespecifice

  2011 – Conferinţa Naţională – INFLAMAŢIA ÎN HIPERPLAZIA NODULARĂ BENIGNĂ DE PROSTATĂ CONFIRMATĂ MORFOPATOLOGIC, CHIŞINĂU

  Cursuri de instruire continuă în domeniul anatomiei patologice odară la 5 ani

  Publicaţii:

  Peste 8 publicaţii

  Limbi cunoscute: româna , rusă, franceză

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP