logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Clinica medicală Nr. 1 (disciplina Medicină internă – Sinteze clinice) a Departamentului Medicină internă a fost fondată în anul 1946. Iniţial ea purta denumirea catedră Medicină de facultate. Ulterior, la diferite etape, a fost numită catedră Medicină internă pentru subordinatori, apoi Medicină internă nr. 1, nr. 5, nr. 6.

  Fondator şi conducător al catedrei pe parcursul a 26 de ani (1946-1972) a fost profesorul universitar N. T. Starostenko, care a fost şi fondatorul unei şcoli a interniştilor din Moldova. Prof. N.T. Starostenko a avut o largă sferă de activitate ştiinţifică, fiind autorul a 117 lucrări publicate, inclusiv 7 monografii. Sub conducerea acestui savant ilustru au fost susţinute 28 de teze de doctor şi 4 teze de doctor habilitat în medicină.

  În anii ’50-’60, catedra a fost completată cu personal didactic din rândul absolvenţilor Alma Mater, care mai târziu au devenit conferenţiari universitari (A. Diordiţa, V. Socol, R. Coşciug, A. Botnari, A. Secrieru, Inna Kulakova, F. Ambros), iar A. Izvoreanu – profesor universitar. În anii ’60 pentru prima dată în Moldova a fost folosit şocul electric în tratamentul tahiaritmiilor supraventriculare şi ventriculare.

  În perioada 1972-1987 catedra a fost condusă de conferenţiarul universitar, dr. A. Botnari. În anul 1977 catedra a trecut la o bază clinică nouă, modernă – Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, cu o capacitate de peste 250 de paturi.

  Din 1987 până în 1993 catedra a fost condusă de conferenţiarul universitar, dr. F. Ambros. Această perioadă s-a caracterizat prin înzestrarea unei săli computerizate de studii, crearea unui program computerizat şi a bazei de teste pentru evaluarea şi autoevaluarea cunoştinţelor studenţilor.

  În anii 1993-2000 catedra a fost dirijată de profesorul universitar, dr. habilitat A. Danilov, autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice ce ţin predominant de patologia cardiovasculară. Din 1997 catedra devine şi bază de pregătire prin rezidenţiat a medicilor la specializarea Medicină internă.

  Din septembrie anul 2000 catedra este condusă de profesorul universitar, dr. habilitat S. Matcovschi, sub conducerea căruia au fost susţinute 6 teze de doctor în medicină. În anul 2010 a fost creat departamentul Medicină internă, în cadrul căruia a fost inclusă şi catedra, sub denumirea Clinica medicală Nr. 1, disciplina Medicină internă – Sinteze clinice. Prof. S. Matcovschi a fost numit director de departament şi şef clinică.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP