logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Data naștMatcovschierii: 20.06.1954

  Experiență profesională:

  1979 – 1981: Colaborator ştiinţific la Institutul de Cercetări Ştiinţifice în ftiziopneumologie al Ministerului Sănătăţii, Republica Moldova

  1985 – 1994: Asistent universitar la Catedra Medicină internă, Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” or. Chişinău (din 1991 – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”)

  1994 – 1986: Conferenţiar universitar la Catedra Medicină internă, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

  1994 – 1996: Șef catedră Medicină internă, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova

  1996 – 2000: Profesor universitar la Catedra Medicină internă nr. 6, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

  2000 – 2010: Șef catedră Medicină interna nr. 5, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu”

  2010 şi până în prezent: Director departament Medicină internă, şef Clinică medicală nr. 1, șef disciplină (catedră) Medicină internă ‒ Sinteze clinice, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemitanu”

  Educație și formare:

  1971 – 1977: Student la Facultatea Medicină Generală la Institutul de Stat de Medicină or. Chișinău (actuala Universitate de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”)

  1977 – 1979: Secundar clinic la Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în pneumologie, or. Sankt Petersburg, Rusia

  1981 – 1985: Doctorand la Institutul Unional de Cercetări Ştiinţifice în pneumologie, or. Sankt Petersburg, Rusia

  Grade ştiinţifice:

  Doctor în medicină din 1985 (titlul tezei: „Caracteristica şi particularităţile hemodinamicii pulmonare la bolnavii cu bronşită cronică obstructivă”);

  Doctor habilitat în medicină din 1993 (titlul tezei: „Dereglări hemodinamice şi metode medicamentoase de corijare a lor la diversele etape de formare a cordului pulmonar”).

  Titluri onorifice:

  Membru al Academiei Ruse de Ştiinţe naturale (Foreign Member of Russian Academy of Natural Sciences) din anul 2002.

  Membru al Academiei Europene de Ştiinţe naturale (Europäische Akademie der Naturwissenschaften Hannover) din anul 2002.

  Membru al Academiei Mondiale de Științe Medicale (WAMS – The World Academy of Medical Sciences, Baurichter 17, 7512 HB, Enschede, NETHERLANDS) din anul 2015.

  Publicații științifice:

  253 lucrări științifice și didactice, 1 brevet de invenție, 25 certificate de inovator.

  Am pregătit:

  8 doctori în științe medicale. În prezent – conducător la 1 teză de doctor şi 2 teze de doctor habilitat în științe medicale.

  Distincţii:

  Medalia P. Ehrlich (Vereinigung von Wissenschaftlern der Natur und Gesellschaftswissenschaften in Hannover e.V.) decernată de Asociaţia savanţilor în ştiinţe naturale şi obşteşti din Hanovra la 26.11.2002;

  Medalia Robert Koch (Europaische Akademie der Naturwissenschaften in Hannover e.V.) decernată de Academia Europeană de Ştiinţe Naturale (Hanovra) la 30.09.2005;

  Medalia comemorativă „Nicolae Testemițanu” a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (anii 2004 și 2014);

  Ordinul „Gloria Muncii”, 09.12.2014.

  Limbi străine: rusă, franceză

   

   

   

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP