logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Vlasov Lilia

  Secția: Nefrologie și Hemodializă

  Nume, prenume: Lilia Vlasov

  Specializarea: Nefrologie

  Funcția: medic nefrolog, conferențiar universitar

   

   

   

   

  Experientă profesională:

  23.05.2012 – doctor în științe medicale, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

  01.09.1991-2016 – medic nefolog categorie superioară, Membru al Comisiei de experți în domeniul nefrologiei, răspunzător pe lucrul curativ Departamentul Medicină N 1, Catedra Sinteze Clinice, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova, Ministerul Sănătății al R.Moldova

  01.08.1984 – 30.06.1991 – medic internist Cabinetul de adolescenți, Policlinica orășenească de maturi N 6. Sector Râșcani, Chișinău, Republica Moldova

  Educație și formare:

  01.09.1991-2016 – Medic nefolog categoria superioară, Membru al Comisiei de experți în domeniul nefrologiei, Răspunzător pe lucrul curativ Departamentul Medicină N 1, Catedra Sinteze Clinice, Medicină Internă, Nefrologie, USMF ,,Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova, Ministerul Sănătății R.Moldova

  1. 05.2012 – Doctor în științe medicale, Medicină Internă, USMF ,,Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  01.08.1984 – 30.06.1991 – Medic internist Cabinetul de adolescenți, Internatura clinică, Policlinica orășenească de maturi N 6. Sector Râșcani, Chișinău, Republica Moldova

  1.09.1977 – 22 .06.1983 – medic, facultatea de Medicină generală, USMF ,,Nicolae Testemițanu” Chișinău, Republica Moldova

  1.09.1967-1.06.1977 – elev, Liceul teoretic ,,Ion Creangă” municipiul Chișinău

  Educaţie medicală continuă:

  Simpozion „Update in Infectious Pathology”, Chișinău, Republica Moldova

  Conferință științifico-practică cu participare internațională „Actualități în ftiziopneumologie”, Chișinău, Republica Moldova

  A XII-a Conferință de Ftiziopneumologie din Republica Moldova, Chișinău, Republica Moldova

  Zilele Uniunii Medicale Balcanice, Chișinău, Republica Moldova

  Conferință Științifică consacrată 80 de ani de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc, Chișinău, Republica Moldova

  Conferință Națională în Medicină internă din Republica Moldova cu participare internațională, Chișinău, Republica Moldova

  Conferința Științifică Anuală a cadrelor științifico-didactice, rezidenților și studenților, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

  Workshop cu participare internațională „Inițiere în Bronhologie”, Chișinău, Republica Moldova

  Conferință „Pneumonia comunitară. Diagnostic și tratament”, Chișinău, Republica Moldova

  Conferință științifico-practică „Osteoporoza, Osteoartroza și Maladiile musculoscheletale non-inflamatorii”, Chișinău, Republica Moldova

  Stagieri:

  15.05.-18.05.2015 – Postgraduate training course of Renal Failure Academy, Sinaia România.

  9-11.06.2010 – Al XXX-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Craiova, Romania

  1.09 – 25.09. 2010, stagiere în Medicina Internă Spitalul Clinic Universitar Allgemeines Krankenhaus der Barmeherzigen Bruder. Graz, Austria

  2.03. -29.03.2008 – stagiere în Medicina Internă, Spitalul Universitar ATH, Viena, Austria

  15 – 18.05.2006 – Postgraduate training course of 4th Renal Failure Academy Sinaia România.

  11 – 17.07.2004 – ,,Internal Medicine” Seminarele Columbia. Salzburg, Austria

  19 – 21.09.2003 – Postgraduate training course of 1st Renal Failure Academy. Iaşi, Romania

  10 – 16.05.2002 – ,,Family Medicine” Seminarele Duke Salzburg, Austria

  01-25.10.2002 -,,Actualităţi în Medicina Internă“ stagiere, Spitalul Clinic Universitar Allgemeines Krankenhaus der Barmeherzigen Bruder. Graz, Austria

  27.10 – 17.11.2002 – ,,Actualităţi în Medicina Internă “ stagiere, Spitalul Clinic Universitar Allgemeines Krankenhaus der Barmeherzigen Bruder, Graz, Austria

  09.03 – 09.05.1998 – ,,Urgenţe în Medicina Internă”, stagiere. Spitalul Clinic Universitar Allegheny. Pittsburg, SUA

  Publicații:

  VLASOV LILIA. Early detection of renal impairment in liver cirrhosis – practical aspects. În: Archives of the Balkan Medical Union, 2016, vol. 51, nr. 1, supl. 1, p. 109-111. ISSN 0041-6940. Indexed in: EMBASE/Excerpta Medica, Chemical Abstracts, SCOPUS.

  ȚERNA EUDOCHIA, MATCOVSCHI S., VLASOV LILIA, DUMITRAȘ TATIANA, TCACIUC ANGELA. Semnificații clinice ale terapiei anticolinergice la pacienții cu bronhopneumopatie cronică obstructică. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 2 (66), p. 56-58. ISSN 1729-8687.

  VLASOV LILIA, MATCOVSCHI S., TCACIUC E., ȚERNA EUDOCHIA. Disfuncția hepatică și cea renală: interacțiuni patofiziologice și clinice. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 2 (66), p. 89-92. ISSN 1729-8687.

  BIVOL E., GRIB L., SASU B., CARDANIUC L., CEACHISCIUC V., VLASOV L. Modificările renale la pacienții cu insuficiență cardiacă. În: Sănătate publică, economie și management în medicină. nr. 2(66), p. 67-69. Chișinău 2016 ISSN 1729-8687

  L.Vlasov, E.Țerna Recomandare metodica ,,Abnormalities of renal function in chronic liver diseases Chisinau 2016, p 61.

  VLASOV L. .Rolul statinelor în tratamentul tulburărilor metabolismului lipidic, ce însoțesc sindromul nefrotic. Raport – Conferința științifică ,,Dislipidemia -factor de risc pentru afectarea organelor țintă. Abordare multidisciplinară. 21.04. 2016. Chișinău.

  VLASOV L. Disfuncția endotelială în ciroza hepatică și sindromul hepato-renal .Raport- Conferința ştiinţifică ,, Actualitîți în Nefrologie ”. Chișinău 11.05.2016. MS al RM, USMF ,, Nicolae Testemițanu” , UMF ,, Gr.T. Popa” Iași , Spitalul Clinic ,,Dr.C. I. Parhon ” Iași, Societatea Internațională de Nefrologie.

  CAPROȘ, N.,VLASOV, L.,CORLĂTEANU, O., ROMANIUC, I., POPA, A. Semnificația peptidei natriuretice tip B la pacienţii cu boală renală cronică. In: Al VII-lea Congres de urologie,dializă și transplant renal din Republica Moldova.19-21 iunie 2019. Arta Medica, nr.1(70), 2019, pag. 18-19. ISSN 1810-1852.

  VLASOV, L., PLEŞCA, E., CARAION, V.Raport- Aspecte patofiziologice şi clinice ale insuficienţei renale acute la pacienţii vârstnici Pathophiziological and clinical aspects of acute renal failure in elderly patients. In: Al VII-lea Congres de urologie,dializă și transplant renal din Republica Moldova.19-21 iunie 2019. Arta Medica, nr.1 (70), 2019, pag. 20-23. ISSN 1810-1852

  VLASOV, L., CATRANGIU, N., CAPATINA, A., PRIGORSCHI, I. Renal impairment in liver failure – pathophysiological, clinical and imagistic aspects In: Al VII-lea Congres de urologie,dializă și transplant renal din Republica Moldova. 19-21 iunie 2019. Arta Medica, nr.1(70), 2019, pag. 23-26. ISSN 1810-1852

  ROMANIUC, I., VLASOV, L., CAPROȘ, H., CAPROȘ, N. Evaluarea clinico-biologică și analiza indicilor hemodinamicii renale la persoanele vârstnice cu injurie renală acută Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF,,Nicolae Testemițanu„.Chişinău, 21-23 octombrie 2020

  CAPROŞ, N., DUMITRAŞ, T., NICHITA, S., DRAGUȚA, N., VLASOV, L., CORLĂTEANU, O. Differential diagnosis in Internal medicine. USMF „Nicolae Testemiţanu” Print Caro. Chişinău, 2019. 447 pps. ISBN 978-9975-56-705-3. A fost premiată la Congresul aniversar al USMF 2020

  Limbi cunoscute:

  Româna, rusa (C1), engleza (B2)

   

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP