logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • În perioada 24-30 octombrie 2021, se desfășoară a IX-a ediție a Săptămânii Internaționale de prevenire a intoxicațiilor cu plumb. Punctul cheie al acestei săptămâni de acțiune, reprezintă accelerarea progresului în direcția eliminării globale a vopselelor cu plumb prin intermediul măsurilor de reglementare. În calitate de suport metodic și informativ, instituțiile implicate în organizarea Săptămânii Internaționale se vor ghida de materialul elaborat de OMS, ”Eliminarea globală a vopselei cu plumb, de ce și cum ar trebui să acționeze țările”. De asemenea, consemnarea acestui eveniment internațional, are drept scop sporirea gradului de conștientizare și promovare a acțiunilor pentru prevenirea efectelor nefaste asupra sănătății umane și a mediului ca urmare a expunerii la plumb.


  Reglementarea plumbului în vopsele reprezintă un pas imperios necesar pentru protecția sănătății publice. Actualmente, Republica Moldova este una din țările în care nu se prevede controlul obligatoriu din punct de vedere juridic asupra producției, importului, vânzării și utilizării vopselelor cu plumb și a materialelor de acoperire similare, dar în viitorul apropiat se preconizează aprobarea și implementarea proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru limitarea plumbului în vopsele și materialele de acoperire similare, elaborat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) în comun cu autoritățile cointeresate în acest domeniu.

  Anual, în țară se înregistrează circa 10-15 cazuri de intoxicații cu vapori de vopsea. În perioada anilor 2016-2020, au avut loc peste 70 de astfel de intoxicații, dintre care 14 sau 20% copii. Anul curent, au fost raportate 7 cazuri de intoxicații provocate cu vapori de vopsea, inclusiv 1 copil afectat.

  Ghidul practic „Metodologie privind organizarea activităților de comunicare și informare în prevenirea intoxicațiilor acute exogene de etiologie chimică” este un instrument contextual, care înglobează mai multe informații cu referire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de comunicare și sensibilizare a populației care a fost repartizat în teritoriu, în cadrul Centrelor de sănătate, Centrelor de Sănătate Publică, Direcțiilor de educație, AMT, CMF teritoriale.

  Pe parcursul acestui eveniment, cu respectarea rigorilor în contextul pandemiei privind măsurile de prevenire și control ale infecției COVID-19, vor fi realizate activități de informare și educare în regim on-line (lecții, seminare, prelegeri, informații în presă ) adresate categoriilor vulnerabile de populație, în special a copiilor, dar și a publicului larg, cu privire la pericolele și consecințele intoxicațiilor cu plumb, măsurile de prevenire și protecție a sănătății.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP