logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Ziua mondială a mediului, este marcată anual pe 5 iunie. În anul curent, genericul evenimentului este „Pământul nostru. Viitorul nostru. Suntem Generația Restaurare”, ce marchează și cea de-a 30 aniversare a Convenției ONU de Combatere a Deșertificării. Restaurarea ecosistemelor este necesară pentru a aborda schimbările climatice, a salva speciile de la dispariție și pentru a asigura viitorul Planetei Pământ.

  La nivel global, țările s-au angajat să restaureze un miliard de hectare de pământ – prin protejarea și refacerea a 30% din ecosistemele degradate ale Planetei.

  Potrivit Convenției ONU pentru Combaterea Deșertificării, până la 40% din pământul Planetei este degradat, afectând direct jumătate din populația lumii și amenințănd aproximativ jumătate din PIB-ul global (44 trilioane USD). Numărul și durata secetelor a crescut cu 29% din 2000 – fără acțiuni urgente, secetele pot afecta peste trei sferturi din populația lumii până în 2050.

  Momentul pentru a preveni, opri și inversa degradarea ecosistemului este acum!

  Recomandate pentru a menține solul sănătos și a restabili sistemul alimentar:

  • Consumarea alimentelor sănătoase produse local;
  • Adoptarea unei alimentații bogate în legume și fructe sezoniere și reducerea risipei de alimente;
  • Procurarea produselor locale pentru a sprijini fermierii care aprovizionează în mod durabil cu produse alimentare;
  • Asigurarea unei etichetări comprehensive, inclusiv cu informații despre amprenta de carbon și durabilitatea produselor;
  • Împărtășirea cunoștințelor despre alimentele sănătoase și practicile de gătit;
  • Informarea despre practicile agricole durabile care păstrează sănătatea solului, rețin apa și minimizează eroziunea;
  • Eliminarea poluării cu plastic a solului și a resurselor de apă;
  • Educarea tinerilor cu privire la importanța refacerii terenurilor în comunități, evitarea risipei alimentare și protejarea mediului înconjurător, etc.

  Republica Moldova, către a.2030 și-a asumat angajamentul de a contribui la îmbunătățirea calității mediului și a nivelului de trai al populației țării prin susținerea și subvenționarea practicilor prietenoase mediului, susținerea proiectelor inovatoare de gestionare integrată a deșeurilor, precum și impunerea internalizării efectelor negative ale activităților economice, inclusiv prin taxare și impozitare corectă, ș.a., (conform prevederilor Strategiei Naționale de Dezvoltare ”Moldova Europeană 2030”).

  Astfel, pentru a asigura un mediu sănătos și sigur au fost identificate priorități, inclusiv:

  • reducerea poluării apelor și eliminarea impactului substanțelor chimice asupra mediului și a sănătății populației, prin dezvoltarea unui sistem integrat de management al acestora;
  • finanțarea prioritară a elaborării soluțiilor tehnologice adaptate sistemului agricol național, pentru reducerea eroziunii și degradării solului;
  • crearea sistemului de management integrat al calității aerului, reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă și a gazelor cu efect de seră;
  • crearea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, prin dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor necesare;
  • crearea unor ecosisteme forestiere înalt productive și stabile, prin respectarea principiilor-cheie de durabilitate, etc.

  Vă îndemnăm să susțineți acțiunile dedicate Zilei mondiale a mediului pentru a ne asigura ca această Planetă unică și frumoasă rămâne a fi o casă confortabilă pentru umanitate și generațiile viitoare.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP