logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Boris Sasu

  Secția: Nefrologie și Hemodializă

  Nume, prenume: Boris Sasu

  Specializarea: Nefrologie

  Funcția: Șef secție

   

   

   

   

  Experientă profesională:

  2014- prezent – Președintele Comisiei de specialitate Nefrologie al MSMPS, RM

  2001-prezent – Șef secție nefrologie și hemodializă IMSP SCM „Sfânta Treime”, Chișinău, Republica Moldova,

  2000 – prezent – Expert, Agenția Medicamentului, Chișinău, Republica Moldova,

  1992- prezent – Membru al comisiei de atestare a medicilor urologi și nefrologi Chișinău, Republica Moldova,

  1989 – prezent – Conferențiar universitar USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Departamentul Medicină Internă, Disciplina reumatologie și nefrologie, Chișinău, Republica Moldova,

  1989 – 2014 – Nefrolog principal netitular al MSMPS, RM

  1991 – 2011 – Nefrolog consultant, IMSP Institutul de Cardiologie, Chișinău, Republica Moldova

  1997 – 2000 – Nefrolog consultant, Spitalul Cancelariei de Stat, Chișinău, Republica Moldova

  1978 – 1989 – Asistent Universitar, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova

  Educație și formare:

  1981 – 1984 – Doctorantura în medicină internă și nefrologie, IM ,,Secenov” Moscova, Rusia

  1976-1978 – Secundariat clinic în nefrologie

  1970 – 1976 – Medic curativ, diplomă cu mențiune, Institutul de Stat de Medicină, Chișinău, Republica Moldova

  1960 – 1970 – Şcoala medie din Telenești, Republica Moldova

  Educație medicală continuă:

  2011 – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România

  2006 – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,I. Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

  2001 – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Gr. T. Popa”, Iași, România

  1997 – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, România

  1989 – Universitatea de Medicină ,,I. M. Secenov”, Moscova, Rusia

  1981 – Institutul de Medicină ,,A. Bogomolets”, Kiev, Ucraina

  Stagieri:

  29-30.03.2018 – Conferința științifico-practică moldo-română ”Guta la granița dintre specialități”, Chișinău, Republica Moldova

  2018 – Simpozionul ,,Abordarea complexă a pacientului dializat”, 23 martie, Chișinău, Republica Moldova

  24.11.2017 – Conferință științifică internațională ,,Tratamentul anemiei renale cu stimulatorii de eritropoieză”, Chișinău, Republica Moldova

  2017 – Congresul III de Medicină Internă cu participare interna ională, 24-25.10, Chișinău, Republica Moldova 18-20.10.2017 – Conferința științifică anuală consacrată aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic savant Nicolae Testemițanu, , Chișinău, Republica Moldova

  09.06.2017 – Conferința științifică cu genericul ”Dezvoltarea serviciului de dializă în Republica Moldova”, Chișinău, Republica Moldova

  2017 – Ședința ,,Implicarea Renală în Diabet și Obezitate”, 07 aprilie, Chișinău, Republica Moldova

  31.03.2017 – Conferința municipală cu genericul ,,Abordări strategice a patologiei renale la copii și maturi, Chișinău, Republica Moldova

  18-21.10.2016 – Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților, 18-21 octombrie, Chișinău, Republica Moldova

  11.05.2016 – Conferința ”Actualități în nefrologie”, Chișinău, Republica Moldova

  24.04.2015 – Conferința cu participare internațională ”Uroginecologie – Patologia de Graniță între Ginecolog și Urolog”, Chișinău, Republica Moldova.

  29-30.10.2014 – Seminar ,,Aspecte de utilizare rațională a antibioticelor”, Chișinău, Republica Moldova

  20.05.2014 – OMI Visiting Professorship in Cardiac Imaging, Chișinău, Republica Moldova

  05.06.2013 – Teleconferința științifico-practică moldo-română ,,Convențional sau contemporan: Tratamentul hipertensiunii arteriale”, Chișinău, Republica Moldova

  01-03.04.2011 – Congresul al V-lea de Urologie, Dializă și Transplant Renal, Chișinău, Republica Moldova

  19-20.05.2011 – Conferința Națională în Medicină Internă din Republica Moldova cu Participare Internațională, Chișinău, Republica Moldova

  Publicații:

  Peste 60 de aritcole inclusiv îndrumări metodice, co-autor în manuale didactice în domeniul nefrologiei.

  1. Sasu, S. Bruderer, N. Tsvitbaum, J. Dingemanse. Influence of severe renal impairment on the pharmacokinetics of clazosentan. The Journal of Clinical Pharmacology, 2011 Mar;51(3):413-21. doi: 10.1177/0091270010368975
  2. Cepoida, B. Sasu, A. Tănase. Implementarea în practică a strategiei de standardizare în domeniul urologiei și nefrologiei. Arta Medica, Chișinău 2011, nr. 2, p. 11-13.
  3. Vlasov, B. Sasu, S. Matcovschi, R. Russu. Instalarea complicațiilor renale la pacienții cu ciroză hepatică: aspecte fiziopatologice. Sănătate publică, economie şi management în medicină. Materialele conferinței naționale în medicina internă din RM cu participare internațională. Chișinău 2011, nr. 2, p. 67.
  4. Rotaru, B. Sasu, L. Groppa, R. Pascal. Examinarea aparatului reno-urinar. Elaborare metodică. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chișinău 2013.
  5. Groppa, B. Sasu. Reumatologie și Nefrologie. Centrul Editorial-Poligrafic ,,Medicina”, 2015 (Tipografia AȘM) pag 262-286
  6. Bivol, L. Grib, B. Sasu. Update on type 2 cardiorenal syndrome. Curierul medical, Nr.6 (58), 2015 pag. 53-58.
  7. Bivol, L. Grib, B. Sasu. Boris Sasu Sindromul cardiorenal – revista literaturii. Arta Medica, Chișinău 2016, nr. 1 (58), p. 19-24.
  8. Vlasov, B. Sasu, S. Matcovschi. Implicații clinice și funcționale ale rinichilor la pacienții cu afectare hepatică. Arta Medica, Chișinău 2015, nr. 4 (57), p. 116-119.
  9. Groppa, S. Popa, L. Rotaru, B. Sasu, et al. Reumatologie și Nefrologie (manual).CEP „Medicina”, Chișinău 2017.
  10. Bivol, L. Grib, B. Sasu. Insulin resistance and brain natriuretic peptide in heart failure patients with reduced ejection fraction. Acta Diabetologica Romana, 43 (2017), p. 68.
  11. Bivol, L. Grib, B. Sasu. Prevalența sindromului cardiorenal 2/4 la pacienții cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție redusă sau moderat redusă. Sănătate publică, economie și management în medicină, 2(72)/2017 p.67-69.

  Limbi cunoscute:

  româna, rusa (C2), franceza (B2)

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP