logo
 • Anticamera
  022 44-11-85
 • Informații
  060740791
 • Medic radiolog-imagist principal

  Data și locul nașterii: 09.09.1984, Telenești, Republica Moldova

  Educație și formare:

  2012 – 2014 – Secundar clinic la Facultatea Rezidențiat și Secundariat Clinic, USMF ”N. Testemițanu” Specialitatea- Medicină Nucleară

  2010 – 2011 – Rezidentă la Facultatea Pierre et Marie Curie, Paris VI, și Spitalul Beaujon, Clichy, Franța.

  2009 – 2012 – Rezidentă la Facultatea Rezidențiat și Secundariat Clinic, USMF ”N. Testemițanu” Specialitatea- Imagistică

  2003 – 2009 – Facultatea Medicină Generală, USMF ”N. Testemițanu”

  Formare continuă:

  2003 – Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Catedra de anatomie. Tema: ,,Rolul Colateralelor inimii în cazul infarctului miocardic acut”, deținătoare a Diplomei de gradul III.

  2004 – Conferința Universitară și la Montajul literar-artistic consacrate anului Stefan cel Mare și Sfânt

  2004 – Sesiunea de comunicări științifice ale Studenților „Problemele Actuale ale Biologiei Moleculare și Geneticii Umane”, USMF „Nicolae Testemițanu”, R. Moldova, Tema: ,,Mecanismele ovogenezei”

  2004 – Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Catedra de histologie. Tema: ,,Celula stem totipotentă”, deținătoare a Diplomei de gradul III

  2004 – Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Catedra de pediatrie. Tema: ,,Tumorile sistemului nervos central la copii”

  2005 – Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Catedra de economie. Tema: ,,Ponderea medicinii private în sistemul de sănătate al Republicii Moldova”

  2005 – Cercul științific la catedra de Radiologie și Imagistică Medicală, Ginecologie

  2006 – Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Catedra de anatomie topografică și chirurgie operatorie. Tema: ,,Valvuloplastia inimii”

  2007 – Diploma de participare la concursul Burse de Merit

  2008 – Conferința Științifică Anuală a Colaboratorilor și Studenților USMF „Nicolae Testemițanu”. Catedra de pediatrie. Tema: ,,Diagnosticul și monitorizarea anemiilor la copii cu helmintiaze”

  2009 – prezentarea tezei de diplomă cu tematica ,,Diagnosticul imagistic al glandelor mamare cu implant” Premiul I la concursul iniţiat de reprezentantul Universității de Medicină Bruxelles (Belgia) – I. Cogan

  Seminare și conferinţe nationale si internaţionle:

  2006 – participant la Primul Congres Internațional al Studenților și Tinerilor Medici “MedEspera- 2006”, Chișinău, R. Moldova. Tema: ”Tumeures osseuses de la Paroi Thoracique”

  2007 – Al doilea Congres Internațional de Radiologie și Imagistică Medicală în Republica Moldova (Certificat de participare)

  2008 – Al doilea Congres Internațional al Studenților, rezidenţilor și tinerilor medici ”MedEspera” (Certificat de participare)

  2012 – Al treilea Congres Internațional de Radiologie și Imagistică Medicală în Republica Moldova (Certificat de participare)

  2014, 2017 – Participarea în cadrul seminarelor Societăţii de Radiologie și Imagistică medicală cu 2 lucrari ,,Diagnosticul imagistic al maladiei Caroli(maladia versus sindrom Caroli) si ,,Diagnosticul imagistic al mortii cerebrale”

  2018- Al patrulea Congres Internațional de Radiologie și Imagistică Medicală în Republica Moldova (Certificat de participare) . Participare activa cu 2 articole: Diagnosticul imagistic al morții cerebrale si ,,Actualitatea diagnosticului primar al cancerului sial stărilor precanceroase ale colonului prin irigoscopie”

  Stagii profesionale internaționale:

  2008 – Stagiu profesional în secția de Radiologie și Imagistică Medicală, Spitalul Hotel Dieu, Nantes, Franța; secția Radiologie și Imagistică Medicală Spitalul CHU Bichat, Paris, Franța.

  2010 – 2011- Stagiu profesional în secția de Radiologie Generala, Spitalul Beaujon, Clichy, Franța. Specializare ,,Radiodiagnostic ” la Universitatea ,,Pierre et Marie Curie” Paris

  2016 – Stagiu profesional în secția de Radiologie și Imagistică Medicală, Spitalul CHU Angers, Franța.

  2016 – Patru decenii de realizări, provocări si progres la IMSP SCM ,,Sfânta Treime” 17 iunie 2016, cu articol ,,Rolul Diagnosticului Imagistic prin Tomografie Computerizata”.

  2018 – JFR Paris; Congres al membrilor Societății Franceze de Radiologie.

  Publicații:

  Autor a 9 lucrări științifice :

  5 rapoarte la II, III și al IV-lea Congres Internațional al Studenților, rezidenților și tinerilor medici USMF ,,N. Testemițanu”

  ”Tumeures osseuses de la Paroi Thoracique’’. Curierul medical, Special edition, Nr. 18 mai 2006, Chișinău

  ”Lumbar Hernia and Difficulties of Diagnosis’’. Case Report’’. Materialele Congresului, Nr. 14 mai 2008, Chișinău

  Diagnosticul imagistic al glandelor mamare cu implant”. Sănătate publică, economie și management în medicină vol.4(43), Chișinău 2012.

  ,,Diagnostic en imagerie des nodules du foie cirrhotique”. Sănătate publică, economie și management în medicină vol.4(43), Chișinău 2012.

  ,,Comparison of hepatic metastases from carcinoid and pancreatic endocrine tumors: helical triphasic CT findings”. Sănătate publică, economie și management în medicină vol.4(43), Chișinău 2012.

  Le diagnostic d’imagerie de la mort cerebrale. The Moldovan Medical Journal. 2018;6175(ISSN 2537-6373), Chisinau 2018.

  Actualitatea diagnosticului primar al cancerului și al stărilor precanceroase ale colonului prin irigoscopie. The Moldovan Medical Journal. 2018;6193-94 (ISSN 2537-6373), Chișinău 2018.

  3 rapoarte în Buletinul Academiei de Științe a Moldovei:

  ”Dificultăţi în diagnosticul herniei lombare”

  ,,Diagnostique diferentielle des tumeurs osseuses primitives”, Ştiinţe Medicale 5(14), Chișinău 2007

  Un raport în Analele Științifice USMF ”N. Testemițanu”: ,,Ponderea medicinei private în sistemul de sănătate al Republicii Moldova’’. Anale Științifice USMF, Vol. II, Ediția VI, CEP Medicina, Chișinău 2005

  ,,Endocardita infecțioasă cu debut neurologic”. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale Nr.2(51)/2016/ISSN 1857-0011, Chișinău 2016.

  Activitatea stiintifico-didactica:

  In calitate de asistent universitar (2014 – prezent) – predarea cursurilor stiintifico-didactice cu tematica ,,Radiologie intervenționala medicilor cursanți de diferite specialități (imagiști, chirurgi, neurochirurgi, urologi, cardiologi etc.).

  Limbi cunoscute: română, rusă, franceză, portugheză, engleză

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP