logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Experiența profesională:

  2002 – prezent asistentă medicală superioară din cadrul IMSP SCM ,,Sfânta Treime”, secția Neurorecuperare

  1995 – asistentă medicală din cadrul IMSP SCM ,,Sfânta Treime”, secția Neurologie

  Educație și formare:

  2008 – a absolvit Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”, facultatea ,, Psihopedagogie special și logopedie”.

  1995 – a absolvit Colegiul de medicină Orhei

  Formare continuă :

  2019 – perfecționare, ,,Management sanitar și sănătate publică”

  2012 – perfecționare, ,,Profilaxia infecțiilor nosocomiale”

  2012 – perfecționare, ,,Asistenta medicală în săli de tratament”

  2009 – perfecționare, ,,Management sanitar și sănătate publică”

  2005 – specializare, ,,Management sanitar și sănătate publică”

  Limbi cunoscute: română, rusă

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP