logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • IMG_3810

  În 1978 a absolvit USMF ”Nicolae Testemițanu” facultatea medicina generală, Chișinău, Republica Moldova. Internatura pe chirurgie, după care activează la SCR pînă în 1986.

  Din 1986 pînă în anul 1990 este doctorand la USMF ”Nicolae Testemițanu” la catedra chirurgie de facultate sub conducerea profesorului-chirurg Anton Spînu. În 1991 susține teza de doctor în științe medicale la Sankt-Petersburg Rusia, după ce este angajat ca asistent universitar la catedra chirurgie de facultate.

  În 1996 este numit în funcție de conferențiar universitar la catedra chirurgie. În acest timp în centrul activității profesionale rămîne a fi cercetarea științifică care este consacrată ”Bolii ulceroase duodenale”. Sute de bolnavi tratați și salvați de la moarte – este rolul activității practice în acest domeniu a prof. P. Bujor.

  În anul 2001 în or. Moscova susține teza de doctor habilitat în științe medicale întitulată ”Aspectul chirurgical al ulcerului posbulbar duodenal”.În anul 2009 la 16 ianuarie i se conferă titlul de profesor universitar la catedra chirurgie Nr. 2, unde își petrece activitatea pînă în prezent. A publicat peste 180 de lucrări științifice și metodico-didactice din țară și peste hotare, care includ 6 monografii.

  Posedă toate metodele de investigație în gastroenterologie și toate tipurile de operații miniminvazive prin folosirea tehnologiilor moderne laparoscopice. Direcțiile principale de activitate sunt ”Afecțiunile tractului digestiv”. Participă activ la pregătirea cadrelor medicale, cursurilor și protocoalelor naționale, indicațiilor metodice pentru studenții anului V medicina generală, cît și rezidenții chirurgi ai USMF ”Nicolae Testemițanu” – catedra chirurgie Nr. 2.

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP