logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • IMG_4669Data și locul nașterii: 21 noiembrie 1959, r-nul Cantemir, s.Pleşeni, R.Moldova

  Experiență profesională:

  1989 – 1996 Asistent universitar Catedra de Otorinolaringologie, Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” or. Chişinău (din 1991 – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”)

  1996 – prezent Conferenţiar universitar Catedra de Otorinolaringologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

  2009 – prezent Sef Clinică ORL

  2014 – prezent medic secția otorinolaringologie IMSP SCM Sfînta Treime prin cumul.

  Educație și formare:

  1981 – 1987 Student la Facultatea Pediatrie Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

  1987 – 1989 Secundariat clinic la Catedra de otorinolaringologie, Univeristatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

  2012-2014 Masterat Școala de management în sănătate publică, USMF Nicolae Testemițanu

  Formare continuă:

  1991 Institutl Clinico-Ştiinţific “M.V.Vladimirschii” al Regiunii Moscova, Facultatea de perfecţionare a medicilor. Cursuri postuniversitare de perfecţionare în Otorinolaringologie “Utilizarea clinică a energiei LASER în otorinolaringologie” Perioada 26.03.-20.04.1991, or. Moscova

  1991 Şcoala seminar Unională „Actualităţi în laringologia pediatrică” , 23-27 septembrie 1991, Moscova

  1995 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh.T. Popa”, Iaşi, 01.11.1995–31.11.1995 Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitatea Otorinolaringologie.

  1997 Şcoala de vară “Evaluarea riscului în cazul expunerii la radiaţia LASER. Măsuri de protecţie conform normelor europene”, 28 august – 2 septembrie 1997, INFLPR (secţia “Laser”, Magurele, Bucureşti)

  2001 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 01.03.2001 – 29.03.2001. Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitatea Otorinolaringologie

  2002 Grupul de Spitale „Saint Augustin” Franţa, Vannes 11.11.2002 – 06.12.2002. Cursuri de pregătire postuniversitară în specialitatea Otorinolaringologie

  2006 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 08.05.2006 – 19.05.2006. Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitatea Otorinolaringologie – Chirurgie Funcţională-Endoscopică-Rinosinusală

  2006 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Curs postuniversitar: „Imunohistochimie: tehnică, interpretare şi implicaţii în diagnosticul microscopic al tumorilor maligne”, perioada 26-29 septembrie 2006

  2007 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 07.05.2007 – 11.05.2007. Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitatea Otorinolaringologie – Endoscopie Rinosinuzală – Tehnici Chirurgicale Avansate

  2009 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 02.04.2009 – 29.04.2009. Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitatea Otorinolaringologie pediatrică

  2013 Tearpie, chirurgie și utilaje LASER. Kaluga, 03.08. – 15.08.2013

  2015 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh.T. Popa”, Iaşi, 01.04.2015–30.04.2015 Cursuri postuniversitare de perfecţionare în specialitatea Otorinolaringologie.

  015 The Instructional Course «Endoscopic Sinus Surgery – From Basic to Advance» wich was held in Sighisoara, Romania, from 01 July to 03 july 2015

  Publicații științifice:

  1. Articole în reviste ştiinţifice

  1.1. Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, cu indicarea categoriei

  1. Ababii I., Popa Vl., Osman V., Topor B., Şaptefraţi L., Eşanu N., Cabac V. Regenerarea mucoasei corzii vocale în intervenţiile chirurgicale cu instrumente „reci” şi Laser CO2. ORL ro, Revistă de informare specializată. Bucureşti.nr.1, 2008, p.26-29.
  2. Sandul A., Cabac V., Odgon S., Șoltoianu D., Popov A. Concepte moderne în terpia rinosinusitei cronice și a polipozei nazale. Articol. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2010, ediția XI-a, v.IV, p.331-38. Categoria C
  3. Sandul A., Cabac V., Istratenco A., Reșetnicov E., Scutelnic L., Castraveț P. Videolaringostroboscopia în diagnosticul afecțiunile laringelui. Articol. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2010, ediția XI-a, v.IV, p.345-50. Categoria C
  4. Cabac V., Tihonova L., Castraveț P., Grumeza O., Ianocoglo L., Grecova A. Aspecte statistice ale epistaxisului în SCM Sfînta Treime.. Articol. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2010, ediția XI-a, v.IV, p.367-69. Categoria C.
  5. Cabac V., Scutelnic L., Istratenco A. Impactul refluxului gastroefagian în patogenia afecțiunilor laringiene. Articol. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2010, ediția XI-a, v.IV, p.361-67. Categoria C.
  6. Ababii I., Sandul A., Osman V., Cabac V., Chirtoacă B., Guţuleac L. Tratamentul chirurgical al polipilor coryilor vocale folosind instrumente „reci” sau LASER-ul CO2. rezum. Al 32-lea congr. Naţ. De otorinolaringologie şi chirurgie cervico-facială cu participare internaţ. 22-25 septembrie 2010. Iaşi-Romania,
  7. Cabac V., Scutelnic L. Polipii vocali: aspecte clinice, morfologice și imunohistochimice (revista literaturii). Arta Medica, 2011, 4(47):32-34. Categoria B.
  8. Cabac V., Sandul A., Lupei O., Scutelnic L. Particularităţile clinico-evolutive ale micetomului cu localizare în sinusul maxilar. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2011, ediția XI-a, v.IV, p.271-75. Categoria C.
  9. Cabac V., Scutelnic L. Evaluarea disfoniei. Păstrarea vocii sănătoase. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2011, ediția XI-a, v.IV, p.275-81. Categoria C
  10. Cabac V., Castraveţ P., Popov A., Tulgara V., Grecova A., Tihonova L. Paralizia facială periferică în otorinolaringologie. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2011, ediția XI-a, v.IV, p.281-85. Categoria C
  11. Cabac V., Castraveţ P., Gurbulea G., Găchiuţă D., Mustaţă D. Incidenţa sinusitei cronice. Anale științifice ale USMF «N.Testemițanu», 2011, ediția XI-a, v.IV, p.285-89. Categoria C
  12. Vetricean S., Antohii A., Cabac V., Musteaţă D., Găchiuţa D., Gurbulea G. Timpanoplastia – metoda de restabilire a auzului în otita medie cronică supurată. Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2011, 4(12):319-32. Categoria C.
  13. Ababii I., Topor B., Şaptefraţi L., Osman V., Cabac V., Chirtoca B. Examenul histologic al corzilor vocale cicatrizate în intervenţii chirurgicale cu instrumente „Reci” sau cu laser CO2 (Studiu experimental pe câini). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2011, 3(31):147-150. Categoria B.
  14. Абабий И., Осман В., Кабак В., Киртока Б. Морфология рубцовых изменений слизистой голосовых связок после оперативных вмешательств с использованием микрохирургии и Лазер СО2 (модель на собаках). Журн.вушних, носових i горлових хвороб. 3-с, 2011, стр.5.
  15. Cabac V., Scutelnic L., Istratenco A. Evaluarea manifestărilor laringiene în boala de reflux gastro-esofagian. Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2012, 4(13):272-276. Categoria C.
  16. Cabac V., Leicovici M., Pogorevici D., Capitan N. Rinita alergică-actualităţi în diagnostic şi tratament. Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2012, 4(13):277-289. Categoria C.
  17. Cabac V., Istratenco A., Scutelnic L., Tihonova L., Didencu A., Iacubitchi A., Pogorevici D. Otomicoza – aspecte contemporane de diagnostic şi tratament (revista literaturii) Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”, 2012, 4(13):336-343. Categoria C.
  18. Cabac V., Vetricean S., Teșu N., Botan V. Miază a urechii mediiAnalele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”,2013, 4(14). Categoria C.
  19. Cabac V. Papilomaza recidivantă a laringelui la copii, aspecte epidemiologice. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2013. Nr.4(40). Categoria B.
  20. Lilia Scutelnic, Codruţ-Caius Sarafoleanu, Ion Ababii, Vasile Cabac. Endoscopia de contact – o nouă etapă în diagnosticul leziunilor mucoase laringiene. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2014. Nr.2(43). 193-97. Categoria B.
  21. Cabac V., Scutelnic L., Pogorevici D. Nosebleeds: risc factors, diagnostic and management. Acta Medica Marisiensis. V.16, supp. 3, 2015. P.16

  Brevete de invenție:

  1. Cabac, I.Ababii, L.Danilov, V.Manic, P.Ababii. Dispozitiv de modelare a cartilajului pătrat al septului nazal. A61B 17/24. A61B 17/56. Brevet de invenţie nr.3245 din 28.02.2007
  2. Danilov L. Cabac V, ș.a. Metodă de tratament al amigdalitei cronice la copii. A61K 35/14. A61P 11/04. Brevet de invenţie nr.3185 din 11.2006
  3. Cabac, I.Ababii, L.Danilov, V.Manic, P.Ababii Manipulatot chirurgical cu laser. A61N 5/067. A61B 18/22. A61B 17/24 Brevet de invenţie. Nr. 3270 din 31.03.2007
  4. Cabac, I.Ababii, L.Danilov, V.Manic, P.Ababii Metodă de corecţie a cartilajului pătrat al septului nasal. A61B 17/24. Brevet de invenţie nr.3203 din 31.12.2006
  5. Ababii, V.Cabac. Dispozitiv pentru laringoscopia suspendată. A61B 17/24. Brevet de invenţie nr. 2321 din 31.12.2003

  Lucrări metodico-didactice:

  1. Ghiduri
  2. Babuci V., Cabac V. Patologia chirurgicală toracică la copii. Malformațiile congenitale ale traheii și bronhiilor. p.67-82, 2012 Ghid pentru studenți și rezidenți. Chișinău.
  3. Ababii I., Osman V., Cabac V. Patologie hipofaringiană. 155 p. Chisinău. 2015
  4. Îndrumări metodice
  5. Sandul A., Osman V., Cabac V. ș.a. Chestionar de evaluare a pacienților cu patologie laringiană. Recomandări metodice. Chișinău. 2014. 16 p.

  Limbi cunoscute: română, rusă, engleză

   

   

   

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP