logo
  • Anticamera
    022 44-11-85
  • Informații
    060740791
  • Pacienta V. își exprimă cele mai sincere mulțumiri colectivului secției Reumatologie pentru profesionalismul și lucrul bine organizat. Pacienta își aduce o mulțumire deosebită șefului secției, d-lui Valeriu Corotaș, care î-a fost medicul curant. De asemenea pacienta îi mulțumește d-nei Valentina Lupan și d-lui Mihail Erlih, care nenumărate ori au acordat ajutor medical nu doar acestei paciente, dar și a rudelor și cunoștințelor ei. «Așa medicii emeriți ca V. Corotaș, M. Erlih, V. Lupan – sunt medici de la Dumneazeu! Sunteți cei mai buni!» – scrie pacienta.


Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP