logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • De curând, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP SCM „Sfânta Treime”, în cadrul căreia directorul Oleg Crudu a prezentat raportul activității spitalului pentru anul 2017. La ședință au participat șeful Direcției Sănătății a Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu, consilierul municipal Mihail Arusoi, directorul Agenției Teritoriale Centru CNAM, Vasile Gusacinschi, administrația IMSP SCM „Sfânta Treime”, precum și personalul instituției.

  În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat raportul privind rezultatele activității instituției pentru anul 2017 și obiective strategice pentru anul 2018.

  REZULTATELE ACTIVITĂȚII INSTITUȚIEI PENTRU ANUL 2017:

  • Diminuarea letalităţii intraspitaliceşti cu circa 150 cazuri;
  • Îndeplinirea condiţiilor contractuale cu CNAM;
  • Aplicarea tehnologiilor moderne și inovaționale de tratament și diagnostic (chirurgia vasculară periferică, cardiologia intervențională, tratamentul laparoscopic, TUR etc.), inclusiv efectuarea intervențiilor chirurgicale unicate pentru RM în domeniul urologiei (NLP) și ORL (dacriocistorinostomia endoscopică);
  • Consolidarea direcțiilor strategice de dezvoltare a instituției (contractarea serviciilor de înaltă performanță, tehnologiilor noi);
  • Crearea unui mediu de lucru atractiv pentru personal, stoparea exodului de personal medical;
  • Reabilitarea și modernizarea infrastructurii (6 secții de profil).

  OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU ANUL 2018:

  • Oferirea spectrului polivalent exhaustiv de servicii medicale contingentului arondat de pacienți, inclusiv atribuirea profilului neurochirurgical;
  • Dezvoltarea în perspectivă a spitalului în scopul diversificării și extinderii serviciilor medicale, inclusiv în vederea satisfacerii în grad din ce în ce mai mare a necesităţilor specifice de asistenţă medicală a segmentului ţintă de pacienţi;
  • Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale oferite;
  • Dezvoltarea resurselor umane în vederea implementării serviciilor non-invazive şi unicate pentru RM;
  • Diversificarea surselor financiare, asigurarea de resurse financiare conforme cu necesităţile şi utilizarea eficientă a acestora;
  • Renovarea și modernizarea infrastructurii: 6 secții de profil;
  • Implementarea proiectelor investiționale.

  Menționăm că IMSP SCM ”Sfânta Treime” reprezintă cea mai mare instituţie medicală din municipiul Chișinău, care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate, cu o capacitate de 600 paturi pe 17 profiluri medicale. Instituția gestionează activități complexe de asistenţă medicală și de cercetare știinţifică, fiind baza clinică a USMF ”N. Testemițanu” și centru municipal strategic de asistenţă medicală de urgenţă.

  Raportul integral îl puteți vizualiza la rubrica Transparență sau aici: Raport de activitate pentru anul 2017

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP