logo
 • Birou de Informatii
  022-43-85-15
 • Informații
  060740791
 • Astăzi, 13 iulie 2016, a avut loc ședința Consiliului Administrativ al IMSP SCM ”Sfânta Treime”.

  La ședință au participat: șeful direcției Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău, Mihai Moldovanu, reprezentantul CNAM, Alexandru Lozovanu, administrație IMSP SCM ”Sfânta Treime”, precum și personalul instituției.

  În cadrul ședinței a fost examinat și aprobat Raportul privind rezultatele activității instituției pentru semestrul I al anului 2016. Printre cele mai mari realizări ale instituției se numără:

  • Îndeplinirea condițiilor contractuale cu CNAM 100%
  • Darea în exploatare a secției Reanimare și Terapie Intensivă 15.01.2016
  • Deschiderea a trei structuri noi strategice în cadrul proiectului JICA

  – Departamentul radiologie endovasculară

  – Departamentul de diagnostic (TC, radiologie intervențională, radiologie digitală)

  • Departamentul bioinginerie
  • Extinderea calitativă și cantitativă a intervențiilor performante în urologie
  • Atragerea investițiilor străine (ajutor umanitar) și dotarea spitalului cu 135 de paturi, 20 de noptiere și 22 de cărucioare cu rotile
  • Renovarea fațadei și a holului de la parter
  • Amenajarea parcului
  • Organizarea conferinței științifice ”40 de ani de la fondarea IMSP SCM ”Sfânta Treime””
  • Realizarea și punerea în funcțiune a paginii web a instituției treime.md.

  Drept obiective pentru semestrul II al anului curent au fost trasate:

  Revizuirea contractării CNAM în conformitate cu indicatorii realizați

  Implementarea noului sistem salarial

  Inițierea proiectului de reparație capitală a etajului II, secția Uurologie

  Inițierea proiectului de instituire a două saloane de terapie intensivă în cadrul secțiilor Cardiologie și Neurologie, dotarea cu utilaj și asigurarea cu personal

  Extinderea serviciului de diagnostic

  Inițierea proiectului ”Eficiența energetică”

  Menționăm că IMSP SCM ”Sfânta Treime” reprezintă cea mai mare instituţie medicală din municipiul Chișinău, care poate asigura managementul medical pluridisciplinar al cazurilor de mare complexitate, cu o capacitate de 600 paturi pe17 profiluri medicale. Instituția gestionează activități complexe de asistenţă medicală și de cercetare știinţifică, fiind baza clinica a USMF ”N. Testemițanu” și este un centru municipal strategic de asistenţă medicală de urgenţă .

  Raportul integral îl puteți vizualiza la rubrica Transparență sau aici: Raport de activitate a IMSP SCM ”Sfânta Treime” pentru semestrul I, 2016

Dezvoltat WEB-SOLUTION GROUP